Gündem

2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir

2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir , ekonomi haberleri bölümümüzde 2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. 2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir

2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında düzenlemeye gidildi.

Yabancılar, en az 250 bin dolar tutarında ev alarak yahut en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanabiliyorlardı.

Yabancı uyruklu bireylerin Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni şartlar sıralandı.

DÖVİZ ŞARTLARI

Yeni düzenlemeye göre; vatandaşlık kazanmak için gerekli minimum Amerikan Doları tutarlar ‘Dolar karşılığı başka döviz’ olarak tanımlandı. Bu düzenlemeye göre dolar tutarındaki başka döviz ile kabul edilecek.

Yönetmelikteki en mühim değişikliğe göre; yabancılar gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar tutarında olacak bu gayrimenkul için  dövizlerini Türk bankaları aracılığıyla Merkez Bankası’na satacak.

Yönetmelikte en az 500 bin dolar olarak tanımlanan ‘mevduatı Türk bankalarında tutma şartı’ da değiştirilerek bu miktarın bankalar vasıtasıyla Merkez Bankası’nda bozdurulması şartı getirildi.

YATIRIM İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI YENİ ŞARTLARI

Resmi Gazete’de bulunan düzenleme şöyle:

“11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.<
a) En az 500.000 Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

b) En az 250.000 Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı yahut kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş anlaşma ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

ç) En az 500.000 Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

d) En az 500.000 Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen

e) En az 500.000 Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı yahut girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

(7) İkinci fıkra kapsamı içinde yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile alakalı süreci takip etmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

(9) İkinci fıkrada gösterilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) İkinci fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde gösterilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (c) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.”

2022 güncellemesi: Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları nelerdir #1

Başa dön tuşu