Ekonomi Haberleri

BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz

BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içindeyiz , ekonomi haberleri bölümümüzde BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içindeyiz başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içindeyiz  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içindeyiz

BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ekonominin ve finansal piyasaların en mühim bileşenlerinden birinin bankacılık sektörü olduğunu anımsattı.

“BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM EKONOMİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR”

Bankacılık sektörünün gelişiminin finansal piyasaları da genel ekonomiyi de yakında zamandan ilgilendirdiğini ifade eden Akben, şunları kaydetti:

“Bankacılık faaliyetleri geçmişten bugüne mühim değişikliklere uğramış, sürekli olarak gelişim halinde olmuştur. Özellikle 1990’lı senelerdan ibu yana yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte bankacılık faaliyetleri ülkeler arası bir nitelik kazanmak zorunda kalmıştır. Bankacılıkla alakalı kural ve düzenlemeler, makroekonomik döngü içinde, bazı zamanlarda gevşetilmiş bazı zamanlarda sıkılaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak da tüm dünya çapında bankacılık düzenlemeleri aşağı yukarı standart bir yapıya kavuşmuştur. Türk bankacılık sektörü olarak bizler de uzun süredir, ülkeler arası standartlar ve düzenlemelere uyumlu bir yasal alt yapıya sahibiz. Ayrıca, sektörümüz kuvvetli bir sermaye yapısına, nitelikli insan kaynağına ve yetkin bir risk yönetimi altyapısına sahiptir. Bu nitelikleri ile bankalarımız reel kesime katkı sunmakta, istihdam yaratmakta ve ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Bugün geldiğimiz noktada bankacılık sistemi, reel ekonomi için çok daha mühim hale gelmiştir.”

“GENEL EKONOMİYİ ETKİLEYECEK İKİ ÖNEMLİ GELİŞME SÜRECİNİN YAŞANIYOR”

Akben, hâlihazırda bankaları, finansal sektörü ve bundan dolayı genel ekonomiyi etkileyecek iki mühim gelişme sürecinin meydana geldiğinı aktararak, bunlardan birincisinin internet ve diğer bilgi teknolojileri ile yaşanan yeni finansal yeniliklerle alakalı olduğunu, tüm dünya çapında finans ve bankacılık hizmetlerinin hızla dijital kanallara kaydığını dile getirdi.

BDDK

“FİNANSAL İNOVASYONU TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YENİ BİR DÜZENLEME HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYİZ”

BDDK olarak son senelerda gittikçe artan dijital dönüşümün hızına uygun olarak, bankacılık alanında düzenleme çalışmaları yaptıklarını ve buna devam ettiklerini söyleyen Akben, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020 senesinin mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yönetmeliği son senelerdaki dijital dönüşümü takip eden düzenlemelerimizin öncüsü niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Söz konusu Yönetmelikle, gelişen teknolojik ihtiyaçlara binaen, bilgi güvenliği yönetimi ve bilgi sistemleri yönetişimi gibi hususlarda yeni kurallar ve ilkeler getirdik. Yine Yönetmelik kapsamı içinde, elektronik bankacılık hizmetleri hususunda hem banka hem de müşteri tarafına yönelik, dünyaya örnek olabilecek yenilikçi yaklaşımlar benimsedik. Bu düzenleme ile bankalarımızın bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetlerini güvenli ve kesintisiz olarak yürütmeleri amaçlanmıştır. Bilindiği üzere, finansal hizmetlerde dijitalleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte finans sektöründe hizmet ağları, iş modelleri ve mimari yapı kökten bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir.”

“FİZİKİ BELGE” VE “ISLAK İMZA” KULLANIMININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Akben, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “ıslak imza” kullanımının azaltılması hedeflendiğini, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer verilen bu hedefe uygun biçimde Bankacılık Kanunu’nda da değişiklik yapıldığını anımsatarak, yapılan değişiklik sonrası Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği hazırlandığını ve Mayıs 2021 tarihinden ibu yana bankacılıkta uzaktan müşteri edinimi döneminin başlandığını açıkladı.

BDDK

“ŞUBESİZ BANKALARIN FAALİYET ESASLARINI BELİRLEDİK”

Sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren, şubesiz bankaların faaliyet esaslarını belirledikleri “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı da yakın zamanda bir araya getirdiklarını ve görüşe açtıklarını anlatan Akben, “Yapacağımız düzenlemelerde tüketicilerin yeni servislere uyum sağlayabilmesi ve veri paylaşımı hususunda kendini güvende hissetmesi için yoğun biçimde çalışıyoruz.” dedi.

“MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNDE CİDDİ MANADA İYİLEŞME GÖZLEMLENDİ”

BDDK Başkanı Akben, 2020 senesinin mayıs ayında yürürlüğe konulan Çağrı Merkezi Yönetmeliği ile bankaların çağrı merkezlerinin hizmet düzeysinin ölçülmesi ve hizmet değerinin belirlenmesinin düzenleme kapsamına alındığını ve müşteri şikâyetlerinde ciddi manada iyileşme gözlemlendiğini dile getirdi.

“SİBER GÜVENLİK ALANINDA DİJİTALLEŞMENİN ZORUNLU KILDIĞI ADIMLAR ATILDI”

Yaptıkları tüm bu çalışmalarla, finans sektörünün gelişimine yönelik inovasyonları cesaretlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Akben, “Bu zamanda siber güvenlik alanında dijitalleşmenin zorunlu kıldığı kapsamlı adımları atmaya ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. BDDK olarak, bankaların bilgi sistemleri yönetmeliği, uzaktan kimlik tespiti yönetmeliği, dijital bankacılık düzenleme çalışmalarımızla finansal kuruluşların düzenleme ve denetleme çerçevesini güçlendirmeyi ve kurumsal yapısı kuvvetli bir finansal sektör oluşturmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Akben, bankacılığın ve finans sektörünün geleceğini derinden etkileyecek diğer bir konunun, sürdürülebilirlik bölgesindeki gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, “Sürdürülebilirlik kavramı, özellikle iklim değişikliği ve sonuçlarıyla mücadele için çevresel, sosyal ve yönetsel bir dizi yaklaşımı ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin en temel göstergesi ise karbon emisyon oranlarının azaltılmasıdır. Bunun için sanayi, enerji, tarım ve ulaştırma gibi kimi sektörlerin geniş çaplı bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi ülkeler arası anlaşma ve düzenlemelerin şekillendirdiği bu sürede bankacılık sektörü de mühim bir görev üstlenecektir.” şeklinde konuştu.

BDDK

“ÜLKEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ SÜRECİ DE BAŞARIYLA BÜTÜN KURUMLARIYLA ATLATACAĞINA İNANCIM TAM”

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin ise reel sektörün yanında finansal sektör ve kamu kesimi yönünden da bi hayli zor ve zahmetli yer alacağının anlaşıldığını anlatan Akben, “Bankacılık ve finans sektörümüzün nitelikli insan gücü ve gelişmiş teknolojik altyapı gibi iki mühim avantajı bulunmaktadır. Nitekim finansal kuruluşlarımız geçmişte bu tür değişimlere bi hayli hızlı biçimde uyum sağlama kapasitesine sahip olduğunu defalarca göstermiştir. Bu nedenle ülkemizin sürdürülebilirlikle alakalı bu süreci de başarıyla bütün kurumlarıyla atlatacağına inancım tamdır.” diye konuştu.

Başa dön tuşu