Ekonomi Haberleri

BDDK beşinci stratejik planı açıklandı

BDDK beşinci stratejik planı bilgisi verildi , ekonomi haberleri bölümümüzde BDDK beşinci stratejik planı bilgisi verildi başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. BDDK beşinci stratejik planı bilgisi verildi  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

BDDK beşinci stratejik planı bilgisi verildi

BDDK beşinci stratejik planı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Beşinci Stratejik Planı, Bankacılık Kanunu ile BDDK’ye verilmiş bulunan görevler ve sorumlulukların etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi maksadıyla hazırlandı.

11 HEDEF VE 35 STRATEJİ

Planda; düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin politikalar uygulanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve finansal ürün ve hizmetlerden yararlananlara yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ana amaçları altında 11 alt hedef ve 35 strateji belirlendi.

OVP’YE UYUMLU PLAN

Kurumun önümüzdeki zamanlarda faaliyetlerinin genel ekonomik politika ve diğer alakalı kurumların faaliyetleri ile tutarlı olması sağlamak üzere, Stratejik Plan’da bulunan amaç, hedef ve stratejiler 2019- 2023 senelerını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı ve 2022-2024 senelerını kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) uyumlu biçimde oluşturuldu.

Mehmet Ali Akben

BDDK BAŞKANI’NIN MESAJI

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’ın mesajı, Beşinci Stratejik Plan’ın giriş bölümünde yer aldı.

Akben, plan zamanında bankalarda risk bazlı denetim süreçlerinin etkinliğinin geliştirildiğini, kamuoyuyla paylaşılan verilerin kapsam ve sıklığının artırıldığını açıkladı.

Aynı plan zamanında dijital bankacılığa geçişe yönelik altyapıların oluşturulduğunu aktaran Akben, finansal sektördeki sistemik risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik gerekli düzenleme ve denetim altyapı çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

“FİNANSAL İNOVASYONUN TEŞVİK EDİLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFLERDEN”

Mehmet Ali Akben, 2022-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan’da, özellikle dünya çapında ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan dijital dönüşüme paralel olarak dijital (şubesiz) bankacılığa ve servis modeli bankacılığına ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, finansal inovasyonun teşvik edilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması ve bankacılık hizmetlerine ulaşımin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler olarak meydana geldiğinı dile getirdi.

“YENİ PLAN, DİĞER PLANLARDAKİ HEDEF VE AMAÇLARLA UYUMLU”

BDDK Başkanı Akben, Stratejik Plan’da bulunan amaç, hedef ve stratejilerin, önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi, ekonomideki alakalı diğer üst politika metinleri ile uyumlu olacak biçimde belirlendiğini açıkladı.

Bu çerçevede, Stratejik Plan’da bulunan amaç ve hedeflerin (2019-2023) dönemini kapsayan 11’inci Kalkınma Planı, (2022-2024) dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Ekonomi Reformları Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ndaki hedef ve stratejilerle paralel olarak hazırlandığının altını çizen Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

“FİNANSAL KURULUŞLARIN ALTYAPILARI GELİTİRİLECEK”

“Yeni Stratejik Plan zamanında, finansal kuruluşlara yönelik bilginin etkin ve güvenli kullanımına yönelik altyapıların geliştirilmesi, kamuoyuna açıklanan verilerin kapsam ve sıklığının artırılması, finansal kuruluşların düzenleme altyapısının güçlendirilmesi, denetimde risk odaklı bakış açısı, katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi, sistemik kırılganlıkların analiz edilmesine ilişkin kapasitenin ve risk yönetimi politikalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik amaç hedef ve stratejiler gündemimizde olmaya sürecektir.”

Başa dön tuşu