Gündem

Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet

Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet , ekonomi haberleri bölümümüzde Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet

Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yayına giren cuma hutbesinin bu haftaki konusu “İbadet” olarak belirlendi. Metinde iman, Allah’a kulluk ve ibadetin önemine yer verildi.

Cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta değişik bir konuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt ararken, 12 Kasım 2021 Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri aracılığıyla açıklamaldu.

Peki bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 12 Kasım 2021 Cuma hutbesi konusu ve tam metni…

12 KASIM 2021 CUMA HUTBESİ

İslâm nurunun Mekke topraklarını aydınlatmaya başladığı günlerdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Kabe’nin yanındaki Safâ tepesine çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi: “‘Şu vadinin arkasında size saldırmak üzere bekleyen bir ordu var.’ desem bana inanır mısınız?” Mekkeliler hep bir ağızdan, “Evet, inanırız. Zira biz senin yalan dile getirdiğini hiç işitmedik.” dediler. Bunun üzerine Rahmet Elçisi (s.a.s), “Ben sizi elîm bir azaba karşı ikazyorum.”  buyurdu. Ve Mekkeliler nezdinde bütün insanlığı İslam’a ve ebedi kurtuluşa davet etti.

Aziz Müminler!

İki Cihan Serveri Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bu çağrısı insanları Âlemlerin Rabbine kul olmaya ve O’na ibadet etmeye davettir. Bu davette yalnızca Allah’a iman ve kulluk mevcuttur. Bir ve tek olan Allah’ın huzurunda eğilmek, eğildikçe yücelmek mevcuttur. Bu davette şirk ve nifaktan, küfür ve isyandan, fitne ve fesattan, hile ve tuzaktan, yalan ve aldatmadan uzak durmak mevcuttur.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanın yaratılış gayesi Yüce Rabbine kulluk ve ibadettir. Cenâb-ı Hakk’ın rızasını, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih amelleri işlemektir. Yaratıcısı ile içindeki bağı, iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan var eden Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmamız, O’na kâmil manada kul olmamız Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Nitekim bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muaz b. Cebel (r.a.) ile yolculuk yaparken ona, “Ya Muâz! Sen, Allah’ın, kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?” diye sormuştu. Muâz b. Cebel: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” şeklinde yanıt verince Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştu: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir…”

Aziz Müminler!

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Erkek yahut kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, tabi ki yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”

O halde geliniz, Rabbimize karşı kulluk vazifemizin idrakinde olalım. O’na canı gönülden bağlanalım, vefakâr bir kul olalım. İbadetlerimizi aksatmayalım, en güzel biçimde yerine getirelim. İbadet ederken mâsivâdan, her türlü dünyevi meşguliyetten ve riyadan arınalım. Böylelikle Rabbimizin ihsan ve ikram ettiği sonsuz nimetlere şükrümüzü eda edelim. İbadetleri terk ve ihmalin dünya çapında manevi boşluk, bereketsizlik ve huzursuzluk sebebi, Rabbimiz katında ise vebali ağır bir yük olduğunu asla unutmayalım.

Diyanet 12 Kasım 2021 Cuma Hutbesi konusu ve metni: İbadet #1

Başa dön tuşu