Ekonomi Haberleri

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi , ekonomi haberleri bölümümüzde Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2022 GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET ESASLARI NETLEŞTİ

Karar kapsamı içinde, birlik üyelerinin 2022’de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK

Buna göre, değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamı içinde tespit edilen asgari ücret tarifesi uygulanacak.

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi #1

İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE ÜCRETLER DEĞİŞECEK

Söz konusu ücretler, asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları yalnızca verilecek değerleme hizmetine ilişkin olacak.

BAZI ÖDEMELER AYRI YAPILACAK

Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile zorunlu bilgi ve belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, bunun bunun yanında ödenecek.

TAPO VE KADASTROYA ÖDENECEK ÜCRETLER MÜŞTERİDEN ALINACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden talep edilecek. TKGM sorgulamasının birlik vasıtasıyla yapılması halinde ilave bir ücret talep edilirse bu ücret gayrimenkul değerleme kuruluşu aracılığıyla ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak.

konut

RAPOR BAŞINA 12 LİRA GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ PAYI EKLENECEK

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 12 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye ödenecek.

ÜCRETLER İŞİN BAŞINDA BELİRLENECEK

Değerleme fiyatlarınin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecek.

TARİFEDE BELİRLENEN ÜCRETLERDE İNDİRİM UYGULANAMAYACAK

Tarifede gösterilen brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde belediye imar yönetmelikleri dikkate alınacak. Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği içinde bir fark varsa ve bu fark sebebiyle alakalı gayrimenkul tarifede bulunan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek miktarda olan ücret grubu dikkate alınacak.

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi #3

BRÜT METREKARE BAZINDA DEĞERLEME ÜCRETLERİ

Tarife kapsamı içinde, 2022’de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti bağ, bahçe, tarla, tarım alanı ve özel orman için 1.163 lira ila 1.592 lira içinde olacak. Söz konusu tutar, brüt metrekaresine göre arsalarda 1.488 lira ila 2 bin 788 lira içinde değişecek.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis yahut bürolarda brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar için değerleme ücreti 1.092 lira olacak. Bu tutar metrekaresi 251 ila 500 içinde bulunan konut, ofis yahut bürolar için 1.338 lira düzeyinde belirlenirken, 501’den fazla olanlar için 1.585-3 bin 678 lira bandında değişiklik gösterecek.

Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 tarifesi belirlendi #4

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN DERLEME ÜCRETLERİ

Akaryakıt istasyonları için 6 bin 475 lira olarak tespit edilen değerleme fiyatları, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 1.072 lira ila 8 bin 962 lira içinde değişecek.

Değerleme ücreti; dükkan, plaza, iş merkezleri, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi gayrimenkullerde 100 metrekareye kadar 1.188 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde 1.389 lira olacak. Bu tutar 500 ila 2 bin metrekare içinde 2 bin 187 lira olarak uygulanacak ve metrekaredeki artışa göre 16 bin 305 liraya kadar çıkabilecek.

Yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için de değerleme ücreti 5 bin 634 lira olarak alınacak.

Başa dön tuşu