Gündem

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 , ekonomi haberleri bölümümüzde Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, sınavla 9 deniz trafik operatörü alımı yapacağını açıkladı.

Kurum aracılığıyla yayına giren ilanda başvuru tarihi, şartları ve düzenlenecek mülakata ilişkin bilgilere yer verildi.

İlanın yayına girmesiyla birlikte alakalı adaylar, Kıyı Emniyeti deniz trafik operatörü alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR deniz trafik oparetörü başvuru şartları…

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete’de yayına giren ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 9 deniz trafik operatörü alımı için başvurular, 27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri içinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi bunun bunun yanında açıklamalacak.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ilan edilecek ve listede bulunan adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacak.

Türkiye İş Kurumu, konuya ilişkin ilanında, gerekli şartları taşıyan adayların ilanın yayımından (bugünden) ibu yana 5 gün içinde başvuruların yapılabileceğini aktardı.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 #1

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Resmi Gazete’de bulunan ilana göre başvuru şartları şu biçimde,

Türk vatandaşı olmak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak

Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM aracılığıyla yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak yahut ÖSYM aracılığıyla buna denk kabul gören yabancı dil belgesine sahip olmak veya GASM aracılığıyla tertip edilen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 yahut kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak

Bu bağlamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

Deniz Trafik Operatörü adayı olarak vazifeye başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre alakalı düzenlemeler kapsamı içinde İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş anlaşmaleri 4857 sayılı İş Kanunu ikaznca feshedilir.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı yahut sözlü metotlarınden biri yahut ikisi kullanılarak yapılacaktır) neticesinde işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde alakalı mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları ile ilgiliki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Bu bağlamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

Alım süreci ile alakalı tüm açıklamalar; Kuruluş web sayfası açıklamalar bölümünden yapılacak olup, bunun bunun yanında adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Bu bağlamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Başa dön tuşu