Gündem

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 , ekonomi haberleri bölümümüzde Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Ticaret Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de yayına giren ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 anlaşmali bilişim personeli alınacak.

Alımlar, kıdemli önder yazılım geliştirme uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, kıdemli fronted yazılım geliştirme uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, ağ uzmanı ve sistem uzmanı pozisyonları için yapılacak.

İlanın yayına girmesiyla birlikte başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alımı başvurusu ne zaman, şartşarı nelerdir? İşte 2021 Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alımı başvuru şartları ve tarihleri….

TİCARET BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayına giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi ikaznca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bölümde gösterilen bölüm mezunları aylık brüt anlaşma ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, bi hayli hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme kabiliyetlerine sahip olmak.

Ticaret Bakanlığı 16 anlaşmali bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 #1

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim-20 Ekim 2021 tarihleri içinde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek.

TİCARET BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu bireylerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin açıklamalar bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başa dön tuşu